هیسترومتر

هیسترومتر

20,000 تومان

مقایسه
دسته بندی:

هیسترومتر یکی از ابزارهای جراحی است که مدرّج و انعطاف‌پذیر بوده و برای اندازه‌گیری عمق رحم از آن بهره می‌گیرند. نام دیگر آن سوند رحمی است ..با اندازه گیری عمق رحم  نتایجی  بدست می آید که به سوالاتی مثل آیا عمق رحم تحمل بارداری دارد را دارد؟ سایز و اندازه IUD برای بیمار چیست؟ سایز پساری مناسب بیمار چیست؟ و دیگر موارد.

به دلیل نرمی و انعطاف پذیری بالا کمترین احتمال آسیب و تروما را به رحم در طول زمان استفاده شاهد خواهیم بود

0

بالا

X