تناکولوم

تناکولوم

25,000 تومان

مقایسه
دسته بندی:

تناکولوم

تناکولوم ابزاری جراحی بوده که بیش‌تر به عنوان یک نوع از فورسپس طبقه‌بندی می‌گردد. تناکولوم شامل یک قلاب تیز، بلند، باریک و متصل به یک دسته است که بطور عمده در اعمال جراحی برای گرفتن و نگه داشتن بخش‌هایی بمانند رگ‌های خونی استفاده می‌گردد.
در انواع ساده، دوشاخ و چند شاخ یافت می‌گردد.

0

بالا

X