لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات فک و صورت
نام شرکتمحصولاتتلفن
آریان تندرست طبآرتروسکوپی فک TMJ66481000
طب کاران آران فرآرتروسکوپی فک TMJ٨٨٩٣٦٠٥١-٠٢١
آریان تندرست طب
ابزار تخصصی جراحی فک و صورت66481000
پرشین ابزار جراحابزار تخصصی جراحی فک و صورت66569619-21
بی ان امایمپلنت و دیستراکشن88731224-7
کوشا طب تجارت نوید
ایمپلنت و دیستراکشن66403543-09121027408
پارسیان طب موفقیتپیچ و پلاک های فک و صورت02188262064طب افزار دماوند
طب افزار دماوندپیچ و پلاک های فک و صورت88272919-88262288
تجهیزات پزشکی رئوفدستگاه تصویر برداری CBCT88759015-16
پرتو تصویر درماندوربین داخل دهانی22650881-3
پرتو طب کارمانیادوربین داخل دهانی02166407055
بهار آردینرادیوگرافی Newlif88719279-80
آرین درمان پژوهرادیولوژی پانوركس (OPG) سفالومتری88983136
تجهیزات پزشکی رئوفرادیولوژی پانوركس (OPG) سفالومتری88759015-16
بازرگانی سپنتا کارارادیوویزیوگرافی RVG22802348-9
تجهیزات پزشکی رئوفرادیوویزیوگرافی RVG88759015-16
نوید پرتونماروپوش سربی دندانپزشکی44695661-4
الکترو صنعت کاویانسیال اندوسکوپی88683361
مدیسا رایا درمانسیال اندوسکوپی88621812-6
نوید پرتونماگارد سربی44695661-4
داهی طبمیکروموتور فک و صورت57632000
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
میکروموتور فک و صورت88727215-18