لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات مغز و اعصاب
نام شرکتمحصولاتتلفن
آریا گردیکابزار جراحی مغز و اعصاب88511913-15
ایران بهداشتابزار جراحی مغز و اعصاب66467181-تلفکس:66402956
جهان گسترش تجارتابزار میکروسرجری88648000-8
درمان تجهیز آفرید
ابزار میکروسرجری88545590-7
پرشین ابزار جراحابزار نرو اندوسکوپی66569619-21
طب افزار دماوندابزار نرو اندوسکوپی88272919-88262288
آریان مهر هوماناره جراحی مغز و اعصاب (کرانیاتومی)88658018-88657915
ایران بهداشتاره جراحی مغز و اعصاب (کرانیاتومی)66467181-تلفکس:66402956
ایران بهداشتاستیمولاتور مغزی نخاعی66467181-تلفکس:66402956
ایران بهداشتاکسترنال درناژ66467181-تلفکس:66402956
جهان گسترش تجارتاکسترنال درناژ88648000-8
ژرف خردالکترومیوگرافی EMG88100861
وستاالکترومیوگرافی EMG88555280
ایماطب متینالكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG)77600574
کیمیا پخش شرقالكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG)42670
حکیم فارمدایمپلنت های مغز و اعصاب66907973-5
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
ایمپلنت های مغز و اعصاب88727215-18
ایران بهداشتO-arm66467181-تلفکس:66402956
آرمان تندرست مد
بایپولار فورسپس66959111-5
ایران هاسکوپلی سومنوگرافی66490412-3, 66975396-7
کیمیا پخش شرقپلی سومنوگرافی42670
ایران بهداشتپمپ داخل نخاعی انتقال دارو66467181-تلفکس:66402956
جهان گسترش تجارتپیتیتوری88648000-8
درمان تجهیز آفریدپیتیتوری88545590-7
آسیا جراح پیشروتامپون مغز و اعصاب88989711-12
تجهیز گستر آگرینتحریک عصب۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
سها طب ابزارتخت جراحی مغز و اعصاب66015265-09122710389-09213710389
مهراز مدتخت جراحی مغز و اعصاب44850979-44850910
فن آوری ایرانیان همگام مهرتشک مواج High Risk66568851-3
فن آوری ایرانیان همگام مهر
تشک مواج Medium Risk66568851-3
پارس حکیمتلسکوپ اسکال بیس66978426-8
صحت گستر صدراتلسکوپ اسکال بیس41828
دانش جراح امروزچراغ پیشانی یا هد لایت جراحی88751471-88752476-88751091
فن آوری عصر نوین تندیسچراغ پیشانی یا هد لایت جراحی22749367-22743315
جهان گسترش تجارتدریل جراحی مغز و اعصاب88648000-8
طب افزار دماونددریل جراحی مغز و اعصاب88272919-88262288
آویژه طب پارسیندوراهیل88885767
ایران بهداشتدوراهیل66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروز
رترکتور ستون فقرات88751471-88752476-88751091
مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانرترکتور ستون فقرات88727215-18
اندیشمند پرداز
ست اسکال بیس22653521-30
داهی طبست اسکال بیس57632000
ایران فارمیسسوزن اسپانیال و اپیدورال8396_88515480-5
کیمیا پخش شرقسوزن اسپانیال و اپیدورال42670
ایران هاسکوسونوگرافی عروق مغزی66490412-3, 66975396-7
وستاسونوگرافی عروق مغزی88555280
فارمد تجهیزشوک مغزی ECT88525142
ایران بهداشتشیور مغز و اعصاب66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروزشیور مغز و اعصاب88751471-88752476-88751091
تارا تجهیز طب شفق
کریسون پانچ86036337
درمان تجهیز آفریدکریسون پانچ88545590-7
اندیشمند پردازکلیپس یاشارگیل یا آنوریسم22653521-30
فن آوری عصر نوین تندیسکلیپس یاشارگیل یا آنوریسم22749367-22743315
تولیدی بازرگانی SBGلوپ جراحی77615531-2,09122729750
گیفانلوپ جراحی88511146-88515775-88513343
ایران بهداشتمانیتورینگ سیگنالهای مغزی66467181-تلفکس:66402956
کاراوزینمانیتورینگ سیگنالهای مغزی2122254059
راد تجهیزمته کرانیال09106831554
پیشرفت درمانمیکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب88758070-4 88747462-3
مدیسه نوینمیکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب88322711-13-22229217
جهان گسترش تجارتمیکروموتور جراحی مغز و اعصاب88648000-8
اندیشمند پرداز
نرو اندوسکوپی22653521-30
صحت گستر صدرانرو اندوسکوپی41828
دی نورو ویژننوروفید بک22854864, 09121013950
کاوش پسند نوین
نوروفید بک88317720-21,88323569-70
ایران بهداشتنویگیشن جراحی NAVIGATION66467181-تلفکس:66402956
فرافننویگیشن جراحی NAVIGATION88696502-88696531
سترگ آرمانهدرست مغز و اعصاب44249048-44208463-09124019033
مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانهدرست مغز و اعصاب88727215-18