لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات لاندری و آشپزخانه
نام شرکتمحصولاتتلفن
پیشگامان صنعت تایمازآماده سازی غذا88382820-38
تایمازآماده سازی غذا88382820-38
تایمازاتو غلطکی اتو پرس88382820-38
کارخانه صنعتی ضیاءاتو غلطکی اتو پرس55202710(6 خط)
روهینا بهگر تجهیز
اجاق گاز55749540-1
تکنوع خاورمیانهاجاق گاز88486208-10
تکنوع خاورمیانهبین (انواع مختلف)88486208-10
مهدادطببین (انواع مختلف)55277555-6
تکنوع خاورمیانهپاتیل خیساندن برنج88486208-10
روهینا بهگر تجهیزپاتیل خیساندن برنج55749540-1
مدیسا نوین پایشپارچ فیلتردار86082594-86083014
آرکا تجهیز پارسیانتجهیزات آشپزخانه بیمارستان66120801-4
مانا صنعت سلامتتجهیزات آشپزخانه بیمارستان33678538-77982014
صنعتی دیدآور فنونتجهیزات لندری77534214
فراست مهارت تجارتتجهیزات لندری88711056
تولیدی بازرگانی SBGترالی آشپزخانه77615531-2,09122729750
مروارید طب پارسیانترالی آشپزخانه55272854-55268753
روهینا بهگر تجهیزترالی رختشویخانه55749540-1
کیمیای عافیتترالی رختشویخانه44451725-7- 44451725-6
تکنوع خاورمیانهترالی سرو غذا88486208-10
روهینا بهگر تجهیزترالی سرو غذا55749540-1
تایمازخشک کن البسه88382820-38
تکنوع خاورمیانهخط سلف سرویس88486208-10
روهینا بهگر تجهیزخط سلف سرویس55749540-1
مانا صنعت سلامت
دراور استیل33678538-77982014
روهینا بهگر تجهیزدست خشک کن اتوماتیک55749540-1
روهینا بهگر تجهیزدمکن برنج55749540-1
مهدادطبدمکن برنج55277555-6
تکنوع خاورمیانهدیگ88486208-10
روهینا بهگر تجهیزدیگ55749540-1
تکنوع خاورمیانهسرخ کن دو سبده88486208-10
روهینا بهگر تجهیزسرخ کن دو سبده55749540-1
پیشگامان صنعت تایمازسردخانه بالای صفر و زیر صفر88382820-38
مهدادطب
سردخانه بالای صفر و زیر صفر55277555-6
روهینا بهگر تجهیزسطل استیل55749540-1
تکنوع خاورمیانهسینک و کابینت آشپزخانه88486208-10
مانا صنعت سلامتسینک و کابینت آشپزخانه33678538-77982014
روهینا بهگر تجهیز
سینی غذا55749540-1
مهدادطبسینی غذا55277555-6
روهینا بهگر تجهیزفریزر55749540-1
مهدادطبفریزر55277555-6
روهینا بهگر تجهیز
قفسه و کابینت استیل55749540-1
مروارید طب پارسیانقفسه و کابینت استیل55272854-55268753
تکنوع خاورمیانهکانتر سرد سلف سرویس 88486208-10
روهینا بهگر تجهیزکانتر سرد سلف سرویس55749540-1
روهینا بهگر تجهیزکباب پز55749540-1
مهدادطب
کباب پز55277555-6
روهینا بهگر تجهیزکمد لباس55749540-1
مانا صنعت سلامتکمد لباس33678538-77982014
صنعتی دیدآور فنونلباسشویی بیمارستانی77534214
گروه صنعتی آریالباسشویی بیمارستانی77533617,77533681-30
پیشگامان صنعت تایماز
ماشین ظرفشویی صنعتی88382820-38
روهینا بهگر تجهیزماشین ظرفشویی صنعتی55749540-1
روهینا بهگر تجهیزوان شستشو55749540-1
مروارید طب پارسیانوان شستشو55272854-55268753