لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات قلب و عروق
نام شرکتمحصولاتتلفن
پیشگامان صنعت تایماز
آنژیوگرافی قلبی88382820-38
تجهیزات پزشکی پیشرفتهآنژیوگرافی قلبی42681-09126964378
آریان تندرست طبابزار جراحی قلب66481000
بی ان ام
ابزار جراحی قلب88731224-7
دانش جراح امروزاپلایر و کلیپس عروقی88751471-88752476-88751091
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
اپلایر و کلیپس عروقی88727215-18
آریان مهر هوماناره استرنوم88658018-88657915
دانش جراح امروزاره استرنوم88751471-88752476-88751091
جهان گسترش تجارتاپلایر و کلیپس عروقی88648000-8
مدیریت تجهیزات پزشکی ایراناپلایر و کلیپس عروقی88727215-18
بانی کیمیااستنت قلبی66924873
فناوری مد آوااستنت قلبی88805862-3 , 88945232-3
جهان گسترش تجارتاستیل وایر88648000-8
طب آریا نیکان
استیل وایر77625061-4
ارکان آرا تجارت البرزاکوکاردیوگرافی81060
جهان طب تابشاکوکاردیوگرافی88147026
آرمان آترینالکتروشوک66461163-66461564
تکوین طبالکتروشوک88765011-16
آریو هیوا طبالکتروکاردیوگراف ECG88505207
جهان گسترش تجارتالکتروکاردیوگراف ECG88648000-8
تجهیزات پزشکی رئوفاندوسکوپی قلب و عروق88759015-16
نورآسماناندوسکوپی قلب و عروق88100031-5- 88716545
آرمان عصر سلامتاینفلیتور آنژیوگرافی۲۲۴۲۴۲۰۷
پیشرفت درمانبازتوانی قلبی88758070-4 88747462-3
طب توانبخشی پیشرفتهبازتوانی قلبی88888341-86083397
ایران باتبالون قلب88759329
اقلیم دانشبلاد گاز (آنالایزر گازهای خونی)66962131-3
فن آوری آزمایشگاهی
بلاد گاز (آنالایزر گازهای خونی)88750666-88523951-4
آرمان تجهیز بهبودپالس اكسیمتر66481077_ , 66481566
تولیدی بازرگانی SBGپالس اكسیمتر77615531-2,09122729750
ایران باتپچ قلبی88759329
کاوشگر دانشپوار ECG44278714-5
ایران باتتانلر88759329
ایران بهداشتتست ورزش قلبی66467181-تلفکس:66402956
سینا صنعت آرامیستست ورزش قلبی88933077
فن آوری ایرانیان همگام مهر
تشک مواج High Risk66568851-3
فن آوری ایرانیان همگام مهر
تشک مواج Medium Risk66568851-3
تجهیزات پزشکی علیخانی
جلیقه و دامن سربی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونما
جلیقه و دامن سربی44695661-4
آرسین سلامت ایرانیاندام ترانسدیوسر88504046
کاوشگر دانشدستبند ECG44278714-5
تجهیزات پزشکی علیخانی
دستکش سربی لاتکس66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونمادستکش سربی لاتکس44695661-4
جهان گسترش تجارتست درناژ88648000-8
آرمان عصر سلامت
شیت قلبی۲۲۴۲۴۲۰۷
بانی کیمیاشیت قلبی66924873
تجهیزات پزشکی علیخانیشیلد تخت و سقفی آنژیوگرافی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونماشیلد تخت و سقفی آنژیوگرافی44695661-4
نوید پرتونماشیلد صورت (طلق سربی)44695661-4
تجهیزات پزشکی علیخانی
عینک سربی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونماعینک سربی44695661-4
ایران باتفلت عروقی88759329
نبض حیاتفیزیوتراپی ریه88510636
کاوشگر دانشکابل ECG44278714-5
طب آریا نیکانکانولای جراحی قلب77625061-4
آتی ساز درمان ایرانیان
کتتر CVC66469589
تدبیر اندیش ایرانیانکتتر CVC77517192-3
ایران باتگرفت عروقی88759329
جهان گسترش تجارتگرم کننده خون88648000-8
توسعه صنعتی الکترونیک
گوشی پزشکی02144258850-44209323
مدیریت ارتقاء درمان ایرانیانگوشی پزشکی88193040
آراد هیوا طبمانیتور علائم حیاتی88995610-14
دانش پژوه بشیرمانیتور علائم حیاتی22899526-7
فن آوری ایرانیان همگام مهرنبولایزر دارو66568851-3
بانی کیمیانیدل آنژیوگرافی66924873
فناوری مد آوانیدل آنژیوگرافی88805862-3 , 88945232-3
ارشیا کران طبهولتر مانیتور فشار خون NIBP88451806-09124770531
پژوهان افروز نهان آرسه-پانامد
هولتر مانیتور فشار خون NIBP88583404-22202901
ارشیا کران طبهولتر مانیتورینگ ریتم ECG88451806-09124770531