لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات زنان و زایمان
نام شرکتمحصولاتتلفن
طب افزار دماوندآمنیوسکوپ88272919-88262288
آریان تجهیز آبنوسابزار جراحی زنان88908902-3
تجهیز طب حافظابزار جراحی زنان66974527-9,66487050-1
المعصوم(آل معصوم)
ابزار هیستروسکوپی66915520-21
طب افزار دماوند
ابزار هیستروسکوپی88272919-88262288
برنا تندرستاسپکلوم واژینال22692384
دانش جراح امروزاسپکلوم واژینال88751471-88752476-88751091
آسیا جراح پیشروتامپون واژینال استریل88989711-12
آرمان تندرست مد
تخت زنان66959111-5
فیدار طب آبادیستخت زنان0451-88300432
نورآسمانتلسکوپ سینوسکوپی88100031-5- 88716545
الکترو صنعت کاویانتلسکوپ هیستروسکوپی88683361
جلال آراتلسکوپ هیستروسکوپی88884888
نوید پرتونماست هیسترو(سالپینوگراف)44695661-4
برنا تندرستست هیسترو(سالپینوگراف)22692384
تجارت درمان سلامت
سوند فولی66591043_66925099_021-66126441
نوآوران درمان اطلسسوند فولی88536271-3
آریا کوروش تجهیزسونوگرافی36601223-29
تن آسا طب نوینسونوگرافی02188501344
تسنیم گسترسونیکید جنین یاب88503551
شمیم سلامت پاسارگاد
سونیکید جنین یاب88491512
امید طب مهردادسیتوبراش66914001-3 09126042766
تسنیم گسترسیتوبراش88503551
تکنوع خاورمیانهسینک شستشوی نوزاد88486208-10
مهدادطبسینک شستشوی نوزاد55277555-6
جهان گسترش تجارتشیت هیستروسکوپی88648000-8
فن آوری آزمایشگاهیشیت هیستروسکوپی88750666-88523951-4
ایرمان تجهیز پارتشیر دوش نوزاد88338583(5خط)
پارس التیام کالاشیر دوش نوزاد86035074-86035084-86035094
الکترو صنعت کاویانقیچی هیستروسکوپی88683361
در دانش سیناقیچی هیستروسکوپی22013091-22013093
داوین ساکاغذ سونوگرافی22906637-۴۰
طب گستر صدراکاغذ سونوگرافی88963139-40
ایده پزشکی آرتیمانکرایو زنان88665828-30
دانش جراح امروزکرایو زنان88751471-88752476-88751091
چالیان طبکلیپس فلزی یا پلیمری44222533-44209468
گروه فیروز تجارتکلیپس فلزی یا پلیمری88916638(10خط)
تسنیم گسترکولپوسكوپ88503551
فن آوری عصر نوین تندیس
کولپوسكوپ22749367-22743315
ایرمان تجهیز پارت
لاپاراسکوپی یکبار مصرف88338583(5خط)
گروه فیروز تجارتلاپاراسکوپی یکبار مصرف88916638(10خط)
ایده پزشکی آرتیمانلیزر 2CO واژینال88665828-30
نوآوری پزشکی آرتیمانلیزر 2CO واژینال88665825-27
تهران جراح نوینلیگاشور75917
آسیا جراح پیشرومش واژینال88989711-12
ماورای فنون عصرمش واژینال26700501
اندیشمند پردازمنیپولیتور هیستروسکوپی22653521-30
طبیب ابزار گستر تهرانمنیپولیتور هیستروسکوپی44894956-44894958 44488705-
آرمان آترینمورسلیتور66461163-66461564
جهان گسترش تجارتمورسلیتور88648000-8
ایران پناممیکرواینجكشن I.V.F88321070-4
فنون آزمایشگاهی
میکرواینجكشن I.V.F88748000
برنا تندرستنرم افزار کولپوسکوپی22692384
تسنیم گسترنرم افزار کولپوسکوپی88503551
الکترو صنعت کاویانهیستروسکوپی88683361
فن آوری عصر نوین تندیسهیستروسکوپی22749367-22743315