لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات توراکس و ریه
نام شرکتمحصولاتتلفن
آریان تندرست طب
ابزار جراحی توراکس66481000
پارس حکیمابزار جراحی توراکس66978426-8
اریس آزما مهر صبا
اسپیرومتر55428149-55428148-09125087027
شمیم سلامت پاسارگاداسپیرومتر88491512
فرافن
اکسیژن ساز پرتابل88696502-88696531
کاراوزیناکسیژن ساز پرتابل2122254059
صنعت درماناکسیژن ساز پرتابل88534451-88537452
دانش جراح امروز
برونكوسكوپی88751471-88752476-88751091
مدیسا رایا درمانبرونكوسكوپی88621812-6
اندیشمند پردازتوراکوسکوپی22653521-30
درمان گستر میعاد
توراکوسکوپی88312054 - 88345586
ابزار درمان پرشیاست لوله ونتیلاتور22218910-22215503
مدیسا رایا درمان
ست لوله ونتیلاتور88621812-6
نبض حیاتفیزیوتراپی ریه88510636
شمیم سلامت پاسارگادکاپنوگراف88491512
نبض حیاتکاپنوگراف88510636
شالچیلار و برادراننبولایزر اولتراسونیک88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری ایرانیان همگام مهر
نبولایزر اولتراسونیک66568851-3
اطلسینونتیلاتور88725434-8
پویندگان راه سعادتونتیلاتور77180630-4