لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات عمومی
نام شرکتمحصولاتتلفن
پیشرفت درمانآرگون پلاسما88758070-4 88747462-3
کاوندیش سیستمآرگون پلاسما۰۲۱-۸۸۵۳۱۳۱۸-۱۹
اسپرلوس الکترونیکابزار اندوسکوپی88244067, 88230560-9
جهان گسترش تجارتابزار اندوسکوپی88648000-8
الکترو صنعت کاویانابزار اندوسکوپی (تعمیرات)88683361
درمان گستر آپادانا
ابزار اندوسکوپی (تعمیرات)88663101
تولیدی بازرگانی SBG
ابزار جراحی77615531-2,09122729750
کیمیا طب ماناابزار جراحی021-26413810
آریان تجهیز آبنوس
الکتروشوک88908902-3
رایمند رادالکتروشوک88211632-4
پرشین ایده آل سیستم
الکتروکاردیوگراف88674694-5, 88663476-7
آریا طب پیشرفتهالکتروکاردیوگراف22227588-9,22915851
آریان طب آرامشالکتروکوتر55439541
دانش جراح امروزالکتروکوتر88751471-88752476-88751091
سینا صنعت آرامیسالکل سنج88933077
فراطب جراحاینفیوژن پمپ(30خط)89385
مدیا کاوش(مدیکا)اینفیوژن پمپ88521207-9
آویژه طب پارسینبالابر بیمار88885767
پیشرفت درمانبالابر بیمار88758070-4 88747462-3
آرمان آترینبرانکارد66461163-66461564
تولیدی بازرگانی SBGبرانکاردv77615531-2,09122729750
پارس سینوهه پاد
پالس اکسیمتر22890996
فراطب جراحپالس اکسیمتر(30خط)89385
بهیار صنعت سپاهانپایه سرم031-33932276_021-88530866
سینا حمد آریاپایه سرم041-34329242
پیشرفت درمانپلیت کوتر88758070-4 88747462-3
تهران جراح نوینپلیت کوتر75917
کاوشگر دانش
پمپ بتادین44278714-5
اشتودکارپمپ سرنگ7,22040436- 22040465- 22040199
شالچیلار و برادران
پمپ سرنگ88893311(8خط)-88910444(4خط)
تجهیز گران پزشکی نوین پویاتب سنج02166418442
مبتکر رازی سلامتتب سنج02163483
جلال آراتخت ICU88884888
کیمیای عافیتتخت ICU44451725-7- 44451725-6
گسترش پرتو پارس
تخت بستری-88805719
طب کارانتخت ترانسفر55435630-2,55435141
پارس سینوهه پادتخت جراحی22890996
مهراز مدتخت جراحی44850979-44850910
آرا تجهیز الیزهترازو نوزاد، اطفال و بزرگسال02188569935
مدیریت ارتقاء درمان ایرانیانترازو نوزاد، اطفال و بزرگسال88193040
راد طب نقش جهانترالی031-32201712,23
مانا صنعت سلامتترالی33678538-77982014
تجهیزات پزشکی رئوفترالی اندوسکوپی88759015-16
درمان گستر میعادترالی اندوسکوپی88312054 - 88345586
تجهیز گران پزشکی نوین پویاترمومتر02166418442
مبتکر رازی سلامتترمومتر02163483
فن آوری ایرانیان همگام مهرتشک تخت66568851-3
گسترش پرتو پارستشک تخت-88805719
اشتودکارتشک مواج7,22040436- 22040465- 22040199
توسن تجهیزتشک مواج26317186-8,88734697-
الکترو صنعت کاویانتعمیر ابزار جراحی88683361
تارا تجهیز طب شفقتعمیر تجهیزات پزشکی86036337
راد تجهیزتعمیر تجهیزات پزشکی09106831554
اسپرلوس الکترونیکتلسکوپ ریجید88244067, 88230560-9
صحت گستر صدراتلسکوپ ریجید41828
پارس حکیمتلسکوپ فلکسیبل66978426-8
درمان گستر میعادتلسکوپ فلکسیبل88312054 - 88345586
تهران ستورزتورنیكت88939400
رایین صنعتتورنیكت44761765,6-09122854844
آرمان تجهیز بهبودچراغ اتاق عمل66481077_ , 66481566
آرمان تندرست مدچراغ اتاق عمل66959111-5
صحت گستر صدرا
چراغ پیشانی41828
کوشا طب تجارت نویدچراغ پیشانی66403543-09121027408
توسن تجهیزخرد کن ظروف کاغذی26317186-8,88734697-
مدیریت و تدارک کالای سلامت - موتکس
دستگاه تست قند خون88862300
آویژه طب پارسینرول انتقال بیمار Easy Move88885767
اریس آزما مهر صباساکشن پرتابل55428149-55428148-09125087027
طراح تجهیز پویش ماناساکشن پرتابل22222150
اندیشمند پرداز
ست آندوویژن22653521-30
پارس طب مبینست آندوویژن88681032 - 88683254
راد طب نقش جهانسطل اتاق عمل031-32201712,23
مهدادطبسطل اتاق عمل55277555-6
پایدار درمان اندیشسیفتی باکس021-66493283
کیمیای عافیتسیفتی باکس44451725-7- 44451725-6
ایران باتشان و گان88759329
آریان تندرست طبفایبراسکوپ66481000
الکترو صنعت کاویانفایبراسکوپ88683361
اریس آزما مهر صبافشار سنج55428149-55428148-09125087027
مدیسا طب درمانفشار سنج88622760-3
پارس حکیمکابل نورسرد66978426-8
تجهیزات پزشکی رئوفکابل نورسرد88759015-16
جهان طب تابشکانکتور88147026
کارن افزار نوید پارسیانکانکتور09155181148
آریان تندرست طبکمرا اندوسکوپی66481000
پارس طب مبینکمرا اندوسکوپی88681032 - 88683254
آویژه طب پارسینگرم کننده بیمار Patient Warming System88885767
محور پزشکی آسیاگرم کننده بیمار Patient Warming System88991471-4
توسعه صنعتی الکترونیکگوشی پزشکی02144258850-44209323
عرشیا گستر تجارت امروزگوشی پزشکی88065186
مدیریت ارتقاء درمان ایرانیان
گوشی پزشکی88193040
امید طب مهردادلامپ های پزشکی66914001-3 09126042766
سایان الکتریک طرحلامپ های پزشکی26291978
تدبیر پژوه شمس (تپش)
لگن شوی88994717-88994718
توسن تجهیزلگن شوی26317186-8,88734697-
دانش جراح امروزلوپ جراحی88751471-88752476-88751091
فن آوری عصر نوین تندیسلوپ جراحی22749367-22743315
آوان طبلیگاشور021-44299362_0۶۱-42554302
بی ان املیگاشور88731224-7
آرنیکا تجارت دانش روزمانیتور جراحی22916494
اسپرلوس الکترونیکمانیتور جراحی88244067, 88230560-9
پارس طب مبینمنبع نور سرد88681032 - 88683254
پرشین ابزار جراحمنبع نور سرد66569619-21
پارس دیدگانمیکروسکوپ جراحی88757495
مدیسه نوینمیکروسکوپ جراحی88322711-13-22229217
داهی طب
میکروموتور جراحی57632000
دانش جراح امروزمیکروموتور جراحی88751471-88752476-88751091
آرا تجهیز الیزهنبولایزر02188569935
شالچیلار و برادراننبولایزر دارو88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری ایرانیان همگام مهرنبولایزر دارو66568851-3
تسکین پرس خاورمیانهنگاتوسکوپ88944221
مروارید طب پارسیاننگاتوسکوپ55272854-55268753
صنایع توانبخشی ایرانویلچر۶۶۴۶۵۵۴۷
گیتی تک البرزویلچر09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
ارمغان مهر گیتیهدرست جراحی66611832-66611957-09123181954
سها طب ابزارهدرست جراحی66015265-09122710389-09213710389