لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات بیهوشی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آرمان تجهیز بهبودآمبو بگ66481077_ , 66481566
امید طب مهردادآمبو بگ66914001-3 09126042766
ابزار درمان پرشیااسپاینال-اپیدورال22218910-22215503
به داروی تهراناسپاینال-اپیدورال43357
تجهیز گستر آگرینایر ویAir Way۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
فراطب جراح
ایر ویAir Way(30خط)89385-021
جهان گسترش تجارتایروی Nasal &Oral88648000-8
الکترو صنعت کاویانبرونکوسکوپ ریجید88683361
پرشین ابزار جراحبرونکوسکوپ ریجید66569619-21
اندیشمند پردازبرونکوسکوپ فلکسیبل22653521-30
در دانش سینابرونکوسکوپ فلکسیبل22013091-22013093
اندیشمند پردازبرونکوسکوپی22653521-30
صحت گستر صدرا
برونکوسکوپی41828
اشتودکارپمپ سرم7,22040436- 22040465- 22040199
رایمند رادپمپ سرم88211632-4
پارس معراج مهدیتی پیس021-41951
سرآمد طب پارایهتی پیس22870267-73
تجهیز گستر آگرین
ست ونتیلاتور۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
جهان گسترش تجارت
ست ونتیلاتور88648000-8
جهان گسترش تجارتسودالایم88648000-8
جهان گسترش تجارتفیلتر تراکئوستومی88648000-8
تجهیز گستر آگرینکیت بیهوشی اپیدورال۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
جهان گسترش تجارتگایدهای بوژی و استایلت88648000-8
آویژه طب پارسینگرم کننده بیمار Patient Warming System88885767
تجارت درمان سلامت
لارنژیال ماسک66591043_66925099_021-66126441
سرآمد طب پارایهلارنژیال ماسک22870267-73
پایکار بنیان طب
لارنگوسکوپ88883047-9, 82441201-2
فوژان طبلارنگوسکوپ88983840-3
پارس حکیملارنگوسکوپ فایبر اپتیک66978426-8
درمان گستر میعادلارنگوسکوپ فایبر اپتیک88312054 - 88345586
آتی ساز درمان ایرانیانلوله تراشه66469589
جهان گسترش تجارت
لوله تراشه88648000-8
تجهیز گستر آگرینلوله تراکئوستومی۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
سها طبلوله تراکئوستومی88476551
تجهیز گستر آگرین
ماسک اکسیژن۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
تجهیز گستر آگرین
ماسک بیهوشی۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
جهان گسترش تجارتماسک بیهوشی88648000-8
تجهیز گستر آگرینماسک ونچوری۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
جهان گسترش تجارتماسک ونچوری88648000-8
ابزار درمان پرشیاماسك سیلیکونی22218910-22215503
طب و پلیمرماسك سیلیکونی88837044 - 88835053
احیا درمان پیشرفتهماشین بیهوشی22250555
فن آوری آزمایشگاهیماشین بیهوشی88750666-88523951-4
آراد هیوا طبمرطوب کننده ونتیلاتور88995610-14
صنعت درمانمرطوب کننده ونتیلاتور88534451-88537452
آریا تجهیز احیاوپورایزر88955148
احیا درمان پیشرفتهوپورایزر22250555
آراد هیوا طبونتیلاتور88995610-14
پارس تنفسونتیلاتور88949353-60
پویندگان راه سعادت
ونتیلاتور پرتابل77180630-4
دارو درمان پرشیاونتیلاتور پرتابل66127331