لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات ارتوپدی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آبتین کنترل شرقآرتروسکوپی021-22580958
آریان تندرست طبآرتروسکوپی66481000
کیمیا طب ماناابزار جراحی ارتوپدی021-26413810
اندیشمند پردازابزار جراحی ارتوپدی22653521-30
آریان مهر هوماناره ارتوپدی88658018-88657915
داهی طباره ارتوپدی57632000
کوشا طب تجارت نویداره گچ بری66403543-09121027408
رایین صنعتاره گچ بری44761765,6-09122854844
آریان مهر هومان88658018-88657915اره و دریل ارتوپدی88658018-88657915
آرمان تجهیز بهبوداره و دریل ارتوپدی66481077_ , 66481566
پارس طب مبیناسپاینال آندوسکوپیک88681032 - 88683254
زمراسپاینال آندوسکوپیک88846827-8
آ تی پیاسپلینت یا آتل آماده88760347-42559
آریان تجهیز آبنوساسپلینت یا آتل آماده88908902-3
کیمیا طب ماناایمپلنت ارتوپدی021-26413810
آرمان تجهیز بهبودایمپلنت ارتوپدی66481077_ , 66481566
آرمان آترینبالابر بیمار66461163-66461564
باند و گاز و پنبه کاوهباند (انواع)22050301
آریان تجهیز آبنوسباند (انواع)88908902-3
صانع طبباند (انواع)88759368
آریان تندرست طببک بایتر آرتروسکوپی66481000
پارس طب مبینبک بایتر آرتروسکوپی88681032 - 88683254
الکترو صنعت کاویانپانچ آرتروسکوپی88683361
دانش بینش روش ( دبیر )پانچ آرتروسکوپی88744100-3
ایران فارمیسپانسمان آماده8396_88515480-5
آرمان تجهیز بهبودپانسمان آماده66481077_ , 66481566
داهی طبپروب آرتروسکوپی57632000
پارس حکیمپروب آرتروسکوپی66978426-8
ایرانیان مد سیناپروتز ارتوپدی22653526-30
دانش بینش روش ( دبیر )پروتز ارتوپدی88744100-3
آرمین طب کارونپک جراحی ارتوپدی۸۸۵۸۰۰۳۶-۸۸۵۸۰۰۳۷
آوان طبپک جراحی ارتوپدی021-44299362_0۶۱-42554302
آرمان تجهیز بهبودپیچ و پلاك ارتوپدی66481077_ , 66481566
پویندگان پزشکی پردیسپیچ و پلاك ارتوپدی88736933-4
تارا تجهیز طب شفق
پین کاتر86036337
درمان تجهیز آفریدپین کاتر88545590-7
جهان گسترش تجارتتلسکوپ آرتروسکوپی88648000-8
طب افزار دماوندتلسکوپ آرتروسکوپی88272919-88262288
تهران ستورزتورنیكت88939400
ستاره پیشتاز خاورمیانهتورنیكت44488022(5خط)
تجهیز طب حافظچکش رفلکس66974527-9,66487050-1
جهان گسترش تجارتچکش رفلکس88648000-8
نوید پرتونمادستکش سربی لاتکس44695661-4
درمان تجهیز آفریدرترکتور ستون فقرات88545590-7
صنایع پزشکی الست تنساپورتهای ارتوپدی021 88892020
درمان تجهیز آفریدست پیچ شکسته88545590-7
تارا تجهیز طب شفقست میکروسرجری86036337
درمان تجهیز آفریدست میکروسرجری88545590-7
کیمیا طب مانا
ستACL&PCL021-26413810
درمان گستر آپاداناستACL&PCL88663101
دانش جراح امروزسرمته های ارتوپدی88751471-88752476-88751091
پویندگان پزشکی پردیسسرمته های ارتوپدی88736933-4
پرتو تصویر درمانسی آرم22650881-3
سیتیکو اسکن ایرانسی آرم66402105
آروند فن پارسسیمان یا گرافت استخوانی۸۸۵۶۲۱۳۲-۳ _۴۱۸۲۸
آفاق تجهیزات آزمایشسیمان یا گرافت استخوانی88339071-3
روهینا بهگر تجهیزسینک گچ گیری55749540-1
مانا صنعت سلامتسینک گچ گیری
اسکان کاویان گروهشاک ویو22784839-22784835-22541580-22567923
پارس حکیمشیت آرتروسکوپی66978426-8
جهان گسترش تجارتشیت آرتروسکوپی88648000-8
واران پرتو درمانشیت توربوکست آتل گیری88519789
درمان گستر آپاداناشیور آرتروسکوپی88663101
طب افزار دماوندشیور آرتروسکوپی88272919-88262288
مبتکران طب مانافیکساتورهای خارجی88007647
تارا تجهیز طب شفقکریسون پانچ86036337
درمان تجهیز آفریدکریسون پانچ88545590-7
پارس حکیمکورت آرتروسکوپی66978426-8
دانش بینش روش ( دبیر )کورت آرتروسکوپی88744100-3
آ تی پیگچ ارتوپدی88760347-42559
ایران فارمیسگچ ارتوپدی8396_88515480-5
محور پزشکی آسیاگچ فایبرگلاس88991471-4
اندیشمند پرداز
گرسپر آرتروسکوپی22653521-30
اسکان کاویان گروهمگنت تراپی22784839-22784835-22541580-22567923
تولیدی بازرگانی SBGواکر77615531-2,09122729750
صنایع توانبخشی ایرانویلچر۶۶۴۶۵۵۴۷
آریان تندرست طب
هوک آرتروسکوپی66481000